top of page

STATEMENT

Art is a way to express the conflict between the inner and the outer world. Through art, I strive for an alternative world to unfold powerful ways. I’m willing to expand my perspective on reality and transform the world by shining the temptation of creation. I believe that changing the perspective of the laws of reality can lead to a better future. In the end impossible is only a state of mind that limits our liberation towards greater potential.

 

Taide on minulle väylä ilmaista sisäisten ja ulkoisten todellisuuksien ristiriitoja. Taiteen kautta haluan synnyttää vaihtoehtoisia maailmoja ja tuoda niitä esiin voimakkain keinoin. Olen valmis laajentamaan perspektiiviäni ja uskon, että pinttyneiden lainalaisuuksien takana on mahdollisuus muutokseen. Taiteeni kautta loistaa luovuuden viettelys. Se on kutsu pohtia, kuinka mahdotonkin on lopulta vain mielentila, joka rajoittaa kurottamasta korkeampaa potentiaalia kohti.

signature artist
brushes, artist studio, paint

PROCESS

I enjoy creating my artworks with layering. That's why I often use mixed media and start with acrylics. I always finish my art with oil. I love that my brushstrokes leave marks, the evidence of the process of creation. I'm not afraid of strong colors, contrasts, texture, abstract lines, splashes or drips.

Nautin teosteni kerroksittaisesta luomisesta. Siksi usein käytän sekatekniikkaa ja aloitan akryylillä. Viimeistelen aina teokseni öljyväreillä. Rakastan sitä, että siveltimeni vedoista jää jälkiä, todisteita luomisen prosessista. En pelkää voimakkaita värejä, kontrasteja, tekstuuria, abstraktiin venyviä viivoja, roiskeita tai valumia.

bottom of page